TaiEbookTruyen.Com

Yêu Giả Vi Vương

Yêu Giả Vi Vương

805 lượt tải / 2589 lượt xem

Tác giả:

Thể loại: Tiên HiệpKiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Ngày cập nhật: 28-10-2020

Giới thiệu ebook Yêu Giả Vi Vương

Truyện Yêu Giả Vi Vương kể về Vân Phi Dương, Vân Tử Sam với tổ chức thần bí gì đó có năng lực mạnh,Vân Phi Dương phải ẩn nhẫn 10 năm để tu luyện ở cái đại lục thần hồn.

Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ. Bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động!Rõ ràng mục đích của hai người này lúc đầu cũng chỉ là thống nhất đại lục thần hồn và năng lực lúc đầu cũng chỉ có thế nếu không việc gì phải bày đủ mưu kế hãm hại hết người này đến người khác.

Chung quy cũng do anh main mạnh lên nhanh quá thì " kẻ thù truyền kiếp" cũng phải mạnh lên.Vân Phi Dương phú quý nhờ con thôi, tổ chức thần bí coi trọng Vân Tử Sam mới cho Vân Phi Dương nhiều quyền lực thế.