TaiEbookTruyen.Com

Đồng Nhân: Survival

Đồng Nhân: Survival

698 lượt tải / 2502 lượt xem

Tác giả:

Thể loại: Dị GiớiHuyền HuyễnXuyên KhôngSắcHệ Thống

Trạng thái: Chương 183

Ngày cập nhật: 29-09-2020

Giới thiệu ebook Đồng Nhân: Survival

Chết đi không phải là kết thúc, đó là mở đầu của một thế giới mới. Thế giới này có rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại, có á nhân, ma tộc, thú nhân. Và tất nhiên, sẽ không thiếu pháp thuật!!!

Nhận được hệ thống "sinh tồn", bắt đầu liền phải học cách chế tạo đồ đạc, bắt buộc phải chế tạo trang bị buôn bán và săn bắn kiếm sống trong một thế giới mới này

Đồng thời mở rộng thế lực và mua nô lệ 

Như vậy sống sót sẽ như thế nào đây?

Tác giả: Flamacos-Nanosoldier 

Editor: Nguyệt Như

Map 1: Arena Of Valor 

Map 2: Chưa rõ 

Facebook: Vô Ảnh

Hệ thống chính: Sinh tồn tổng hợp