TaiEbookTruyen.Com

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

927 lượt tải / 2083 lượt xem

Tác giả:

Thể loại: Tiên HiệpDị GiớiHuyền HuyễnXuyên Không

Trạng thái: Chương 490

Ngày cập nhật: 17-11-2020

Giới thiệu ebook Cổ Chân Nhân

Người là vạn vật chi linh, Cổ là thiên địa chân tinh

Tam quan bất chính, ma đầu tái sinh.

Chuyện về một người xuyên qua không ngừng sống lại.

Một thế giới kì lạ của người nuôi Cổ, dùng Cổ, luyện Cổ.

Xuân Thu Thiền, Nguyệt Quang Cổ, Tửu Trùng, Nhất Khí Kim Quang Trùng, Thanh Ti Cổ, Hi Vọng Cổ......

Một tuyệt thế ma đầu thỏa chí tung hoành!